ბალახის სათიბი - ბენზო და ელექტრო საკრეჭი

იმისთვის, რომ ეზოში გაზონი მიმზიდველად შეინარჩუნოთ ბალახის სათიბი აუცილებელი ინსტრუმენტია, რომელიც ბალახსთანმიმდევრულ სიმაღლეზე ჭრის, რაც ბალახს საშუალებას აძლევს გაიზარდოს თანაბრად და დაიცვას პროპორციები.

Ingco-ს მიერ წარმოებული ბალახის სათიბი მანქანების ნახვა შესაძლებელია ინგკოს ხელსაწყოების ონლაინ მაღაზიაში.

11 Jan 2019


Creating portfolio made simple for

Trusted by 39600+ Generalists. Try it now, free to use

Start making more money